İyot

53
I
Grup
17
Periyot
5
Blok
p
Protonlar
Elektronlar
Nötronlar
53
53
74
Temel Özellikleri
Atom numarası
53
Atom ağırlığı
126,90447
Kütle Numarası
127
Kategori
Halojenler
Renk
Salamura grisi
Radyoaktif
Hayir
From the Greek word iodes, violet
Kristal yapısı
Taban merkezli ortorombik
Tarihi
Iodine was discovered by French chemist Bernard Courtois in 1811.

He treated the liquor obtained from the extraction of kelp, with sulfuric acid to produce a vapour with a violet color.

In 1812, Joseph Louis Gay-Lussac demonstrated that iodine was an element and its chemical relationship to chlorine.
Enerji seviyesi başına Elektronlar
2, 8, 18, 18, 7
Elektron dizilimi
[Kr] 4d10 5s2 5p5
I
Kelp was the main source of natural iodine in the 18th and 19th centuries
Fiziksel Özellikleri
Faz
Katı
Yoğunluk
4,93 g/cm3
Ergime noktası
386,85 K | 113,7 °C | 236,66 °F
Kaynama noktası
457,4 K | 184,25 °C | 363,65 °F
Ergime ısısı
7,76 kJ/mol
Buharlaşma ısısı
20,9 kJ/mol
Isı kapasitesi
0,214 J/g·K
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,000049%
Evrendeki bulunulabilirliği
1×10-7%
Pure
Resim kaynağı: Images-of-elements
Pure crystalline iodine
CAS Numarası
7553-56-2
PubChem CID Numarası
807
Atom Özellikleri
Atom yarıçapı
140 pm
Kovalent yarıçapı
139 pm
Elektronegatifliği
2,66 (Pauling ölçeği)
İyonlaşma enerjisi
10,4513 eV
Atomik Hacim
25,74 cm3/mol
Isıl iletkenlik
0,00449 W/cm·K
Yükseltgenme seviyeleri
-1, 1, 3, 5, 7
Uygulamalar
Iodine compounds are important in organic chemistry and very useful in medicine.

A solution containing potassium iodide and iodine in alcohol is used to disinfect external wounds.

Silver iodide is a major ingredient to traditional photographic film.

Iodine is added to table salt to prevent thyroid disease.
Elemental iodine is toxic if taken orally
İzotoplar
Kararlı izotoplar
127I
Kararsız izotoplar
108I, 109I, 110I, 111I, 112I, 113I, 114I, 115I, 116I, 117I, 118I, 119I, 120I, 121I, 122I, 123I, 124I, 125I, 126I, 128I, 129I, 130I, 131I, 132I, 133I, 134I, 135I, 136I, 137I, 138I, 139I, 140I, 141I, 142I, 143I, 144I