Tellür

52
Te
Grup
16
Periyot
5
Blok
p
Protonlar
Elektronlar
Nötronlar
52
52
76
Temel Özellikleri
Atom numarası
52
Atom ağırlığı
127,6
Kütle Numarası
128
Kategori
Yarı metal
Renk
Gümüşi
Radyoaktif
Hayir
From the Latin word tellus, earth
Kristal yapısı
Basit trigonal
Tarihi
Tellurium was discovered in Transylvania in 1782 by Franz-Joseph Müller von Reichenstein in a mineral containing tellurium and gold.

In 1789, another Hungarian scientist, Pál Kitaibel, also discovered the element independently in an ore from Deutsch-Pilsen which had been regarded as argentiferous molybdenite.

In 1798, it was named by Martin Heinrich Klaproth who earlier isolated it from the mineral calaverite.
Enerji seviyesi başına Elektronlar
2, 8, 18, 18, 6
Elektron dizilimi
[Kr] 4d10 5s2 5p4
Te
In air, tellurium burns with a greenish-blue flames, forming the dioxide
Fiziksel Özellikleri
Faz
Katı
Yoğunluk
6,232 g/cm3
Ergime noktası
722,66 K | 449,51 °C | 841,12 °F
Kaynama noktası
1261,15 K | 988 °C | 1810,4 °F
Ergime ısısı
17,5 kJ/mol
Buharlaşma ısısı
48 kJ/mol
Isı kapasitesi
0,202 J/g·K
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
9,9×10-8%
Evrendeki bulunulabilirliği
9×10-7%
Metallic
Resim kaynağı: Images-of-elements
Metallic tellurium
CAS Numarası
13494-80-9
PubChem CID Numarası
6327182
Atom Özellikleri
Atom yarıçapı
140 pm
Kovalent yarıçapı
138 pm
Elektronegatifliği
2,1 (Pauling ölçeği)
İyonlaşma enerjisi
9,0096 eV
Atomik Hacim
20,5 cm3/mol
Isıl iletkenlik
0,0235 W/cm·K
Yükseltgenme seviyeleri
-2, 2, 4, 5, 6
Uygulamalar
The primary use of tellurium is in alloys, foremost in steel and copper to improve machinability.

Tellurium is used as a basic ingredient in blasting caps, and is added to cast iron for chill control.

It is used in vulcanizing rubber and in catalysts for petroleum cracking.

Tellurium is used as a coloring agent in ceramics.
Tellurium and tellurium compounds are considered to be mildly toxic
İzotoplar
Kararlı izotoplar
120Te, 122Te, 124Te, 125Te, 126Te
Kararsız izotoplar
105Te, 106Te, 107Te, 108Te, 109Te, 110Te, 111Te, 112Te, 113Te, 114Te, 115Te, 116Te, 117Te, 118Te, 119Te, 121Te, 123Te, 127Te, 128Te, 129Te, 130Te, 131Te, 132Te, 133Te, 134Te, 135Te, 136Te, 137Te, 138Te, 139Te, 140Te, 141Te, 142Te