Zenon

54
Xe
Grup
18
Periyot
5
Blok
p
Protonlar
Elektronlar
Nötronlar
54
54
77
Temel Özellikleri
Atom numarası
54
Atom ağırlığı
131,293
Kütle Numarası
131
Kategori
Soygaz
Renk
Renksiz
Radyoaktif
Hayir
From the Greek word xenon, stranger
Kristal yapısı
Yüzey merkezli kübik
Tarihi
Xenon was discovered in England by the Scottish chemist William Ramsay and English chemist Morris Travers in 1898.

They found xenon in the residue left over from evaporating components of liquid air.

Spectroscopic analysis showed the previously unseen beautiful blue lines that indicated the presence of a new element.
Enerji seviyesi başına Elektronlar
2, 8, 18, 18, 8
Elektron dizilimi
[Kr] 4d10 5s2 5p6
Xe
If inhaled, xenon can cause a person's voice to deepen
Fiziksel Özellikleri
Faz
Gaz
Yoğunluk
0,005887 g/cm3
Ergime noktası
161,45 K | -111,7 °C | -169,06 °F
Kaynama noktası
165,03 K | -108,12 °C | -162,62 °F
Ergime ısısı
2,3 kJ/mol
Buharlaşma ısısı
12,64 kJ/mol
Isı kapasitesi
0,158 J/g·K
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
2×10-9%
Evrendeki bulunulabilirliği
1×10-6%
Vial
Resim kaynağı: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure xenon
CAS Numarası
7440-63-3
PubChem CID Numarası
23991
Atom Özellikleri
Atom yarıçapı
108 pm
Kovalent yarıçapı
140 pm
Elektronegatifliği
2,6 (Pauling ölçeği)
İyonlaşma enerjisi
12,1298 eV
Atomik Hacim
37,3 cm3/mol
Isıl iletkenlik
0,0000569 W/cm·K
Yükseltgenme seviyeleri
2, 4, 6, 8
Uygulamalar
Xenon is used in flash lamps and arc lamps, and in photographic flashes.

Xenon is used in medicine as a general anesthetic and in medical imaging.

In nuclear energy applications, xenon is used in bubble chambers, probes, and in other areas where a high molecular weight and inert nature is desirable.
Xenon is not toxic, but its compounds are highly toxic
İzotoplar
Kararlı izotoplar
124Xe, 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe, 134Xe, 136Xe
Kararsız izotoplar
110Xe, 111Xe, 112Xe, 113Xe, 114Xe, 115Xe, 116Xe, 117Xe, 118Xe, 119Xe, 120Xe, 121Xe, 122Xe, 123Xe, 125Xe, 127Xe, 133Xe, 135Xe, 137Xe, 138Xe, 139Xe, 140Xe, 141Xe, 142Xe, 143Xe, 144Xe, 145Xe, 146Xe, 147Xe