Erbiyum

68
Er
Grup
yok
Periyot
6
Blok
f
Protonlar
Elektronlar
Nötronlar
68
68
99
Temel Özellikleri
Atom numarası
68
Atom ağırlığı
167,259
Kütle Numarası
167
Kategori
Lantanit
Renk
Gümüşi
Radyoaktif
Hayir
Erbium was named after Ytterby, a town in Sweden
Kristal yapısı
Basit altıgen
Tarihi
Erbium was discovered in 1843 by Swedish chemist Carl Gustaf Mosander, who detected it as an impurity in yttria.

Using ammonium hydroxide he precipitated fractions of different basicity from yttria.

In these fractions he found that the fraction that contained the pink color was erbium.
Enerji seviyesi başına Elektronlar
2, 8, 18, 30, 8, 2
Elektron dizilimi
[Xe] 4f12 6s2
Er
The highest concentration of erbium in humans is in the bones
Fiziksel Özellikleri
Faz
Katı
Yoğunluk
9,066 g/cm3
Ergime noktası
1802,15 K | 1529 °C | 2784,2 °F
Kaynama noktası
3141,15 K | 2868 °C | 5194,4 °F
Ergime ısısı
19,9 kJ/mol
Buharlaşma ısısı
285 kJ/mol
Isı kapasitesi
0,168 J/g·K
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,0003%
Evrendeki bulunulabilirliği
2×10-7%
Ultrapure
Resim kaynağı: Images-of-elements
Ultrapure erbium with cut traces
CAS Numarası
7440-52-0
PubChem CID Numarası
23980
Atom Özellikleri
Atom yarıçapı
176 pm
Kovalent yarıçapı
189 pm
Elektronegatifliği
1,24 (Pauling ölçeği)
İyonlaşma enerjisi
6,1077 eV
Atomik Hacim
18,4 cm3/mol
Isıl iletkenlik
0,143 W/cm·K
Yükseltgenme seviyeleri
3
Uygulamalar
Erbium is used in photographic filters to absorb infrared light.

Erbium oxide gives a pink color and has been used as a colorant in glasses and porcelain enamel glazes.

It is also used in nuclear technology in neutron-absorbing control rods.

Erbium is used in alloys especially with vanadium to decrease the hardness of metals.
Erbium is considered to be moderately toxic
İzotoplar
Kararlı izotoplar
162Er, 164Er, 166Er, 167Er, 168Er, 170Er
Kararsız izotoplar
143Er, 144Er, 145Er, 146Er, 147Er, 148Er, 149Er, 150Er, 151Er, 152Er, 153Er, 154Er, 155Er, 156Er, 157Er, 158Er, 159Er, 160Er, 161Er, 163Er, 165Er, 169Er, 171Er, 172Er, 173Er, 174Er, 175Er, 176Er, 177Er