Rodyum

45
Rh
Grup
9
Periyot
5
Blok
d
Protonlar
Elektronlar
Nötronlar
45
45
58
Temel Özellikleri
Atom numarası
45
Atom ağırlığı
102,9055
Kütle Numarası
103
Kategori
Geçiş metalleri
Renk
Gümüşi
Radyoaktif
Hayir
From the Greek word rhodon, rose
Kristal yapısı
Yüzey merkezli kübik
Tarihi
Rhodium was discovered in 1803 by William Hyde Wollaston in London.

He used crude platinum ore presumably obtained from South America.

The introduction of the three way catalytic converter by Volvo in 1976 increased the demand for rhodium.
Enerji seviyesi başına Elektronlar
2, 8, 18, 16, 1
Elektron dizilimi
[Kr] 4d8 5s1
Rh
Rhodium metal does not normally form an oxide, even when heated
Fiziksel Özellikleri
Faz
Katı
Yoğunluk
12,41 g/cm3
Ergime noktası
2237,15 K | 1964 °C | 3567,2 °F
Kaynama noktası
3968,15 K | 3695 °C | 6683 °F
Ergime ısısı
21,7 kJ/mol
Buharlaşma ısısı
495 kJ/mol
Isı kapasitesi
0,243 J/g·K
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
7×10-8%
Evrendeki bulunulabilirliği
6×10-8%
Rhodium
Resim kaynağı: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Rhodium powder
CAS Numarası
7440-16-6
PubChem CID Numarası
23948
Atom Özellikleri
Atom yarıçapı
134 pm
Kovalent yarıçapı
142 pm
Elektronegatifliği
2,28 (Pauling ölçeği)
İyonlaşma enerjisi
7,4589 eV
Atomik Hacim
8,3 cm3/mol
Isıl iletkenlik
1,5 W/cm·K
Yükseltgenme seviyeleri
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Uygulamalar
The element's major use is as one of the catalysts in the three-way catalytic converters in automobiles.

Rhodium is used as an alloying agent for hardening and improving the corrosion resistance of platinum and palladium.

It is also used as a filter in mammography systems because of the characteristic X-rays it produces.

Rhodium is also used for jewelry and for decorations.
Rhodium is considered to be non-toxic
İzotoplar
Kararlı izotoplar
103Rh
Kararsız izotoplar
89Rh, 90Rh, 91Rh, 92Rh, 93Rh, 94Rh, 95Rh, 96Rh, 97Rh, 98Rh, 99Rh, 100Rh, 101Rh, 102Rh, 104Rh, 105Rh, 106Rh, 107Rh, 108Rh, 109Rh, 110Rh, 111Rh, 112Rh, 113Rh, 114Rh, 115Rh, 116Rh, 117Rh, 118Rh, 119Rh, 120Rh, 121Rh, 122Rh