Kripton

36
Kr
Grup
18
Periyot
4
Blok
p
Protonlar
Elektronlar
Nötronlar
36
36
48
Temel Özellikleri
Atom numarası
36
Atom ağırlığı
83,798
Kütle Numarası
84
Kategori
Soygaz
Renk
Renksiz
Radyoaktif
Hayir
From the Greek word kryptos, hidden
Kristal yapısı
Yüzey merkezli kübik
Tarihi
Scottish chemist Sir William Ramsay and his assistant English chemist Morris Travers discovered krypton in 1898 in London.

They found krypton in the residue left from evaporating nearly all components of liquid air.

William Ramsay was awarded the 1904 Nobel Prize in Chemistry for discovery of a series of noble gases, including krypton.
Enerji seviyesi başına Elektronlar
2, 8, 18, 8
Elektron dizilimi
[Ar] 3d10 4s2 4p6
Kr
When ionized, krypton gas emits bright white light
Fiziksel Özellikleri
Faz
Gaz
Yoğunluk
0,003733 g/cm3
Ergime noktası
115,79 K | -157,36 °C | -251,25 °F
Kaynama noktası
119,93 K | -153,22 °C | -243,8 °F
Ergime ısısı
1,64 kJ/mol
Buharlaşma ısısı
9,02 kJ/mol
Isı kapasitesi
0,248 J/g·K
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
1,5×10-8%
Evrendeki bulunulabilirliği
4×10-6%
Vial
Resim kaynağı: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure krypton
CAS Numarası
7439-90-9
PubChem CID Numarası
5416
Atom Özellikleri
Atom yarıçapı
88 pm
Kovalent yarıçapı
116 pm
Elektronegatifliği
3,00 (Pauling ölçeği)
İyonlaşma enerjisi
13,9996 eV
Atomik Hacim
38,9 cm3/mol
Isıl iletkenlik
0,0000949 W/cm·K
Yükseltgenme seviyeleri
2
Uygulamalar
Krypton is used in certain photographic flash lamps for high-speed photography.

Krypton-83 has application in magnetic resonance imaging (MRI) for imaging airways.

Krypton is used as a filling gas for energy-saving fluorescent lights and as an inert filling gas in incandescent bulbs.
Krypton is considered to be non-toxic
İzotoplar
Kararlı izotoplar
78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr
Kararsız izotoplar
69Kr, 70Kr, 71Kr, 72Kr, 73Kr, 74Kr, 75Kr, 76Kr, 77Kr, 79Kr, 81Kr, 85Kr, 87Kr, 88Kr, 89Kr, 90Kr, 91Kr, 92Kr, 93Kr, 94Kr, 95Kr, 96Kr, 97Kr, 98Kr, 99Kr, 100Kr, 101Kr