Brom

35
Br
Grup
17
Periyot
4
Blok
p
Protonlar
Elektronlar
Nötronlar
35
35
45
Temel Özellikleri
Atom numarası
35
Atom ağırlığı
79,904
Kütle Numarası
80
Kategori
Halojenler
Renk
Kırmızı
Radyoaktif
Hayir
From the Greek word bromos, stench
Kristal yapısı
Taban merkezli ortorombik
Tarihi
Carl Jacob Löwig discovered bromine in 1825, while still a chemistry student at Heidelberg University, Germany.

Antoine Balard distilled the bromine from a solution of seaweed ash saturated with chlorine in 1824.

He finally published his results in 1826, providing evidence that the substance he had discovered was a new element.
Enerji seviyesi başına Elektronlar
2, 8, 18, 7
Elektron dizilimi
[Ar] 3d10 4s2 4p5
Br
Bromine is the only nonmetallic element that is liquid at ordinary temperatures
Fiziksel Özellikleri
Faz
Sıvı
Yoğunluk
3,122 g/cm3
Ergime noktası
265,95 K | -7,2 °C | 19,04 °F
Kaynama noktası
331,95 K | 58,8 °C | 137,84 °F
Ergime ısısı
5,8 kJ/mol
Buharlaşma ısısı
14,8 kJ/mol
Isı kapasitesi
0,474 J/g·K
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,0003%
Evrendeki bulunulabilirliği
7×10-7%
Pure
Resim kaynağı: Images-of-elements
Pure liquid bromine
CAS Numarası
7726-95-6
PubChem CID Numarası
24408
Atom Özellikleri
Atom yarıçapı
120 pm
Kovalent yarıçapı
120 pm
Elektronegatifliği
2,96 (Pauling ölçeği)
İyonlaşma enerjisi
11,8138 eV
Atomik Hacim
23,5 cm3/mol
Isıl iletkenlik
0,00122 W/cm·K
Yükseltgenme seviyeleri
-1, 1, 3, 4, 5, 7
Uygulamalar
Bromine is used in making fumigants, flameproofing agents, water purification compounds, dyes, medicines and sanitizers.

Potassium bromide is used as a source of bromide ions for the manufacture of silver bromide for photographic film.

Bromine is also used to reduce mercury pollution from coal-fired power plants.
Bromine is poisonous and causes skin burns
İzotoplar
Kararlı izotoplar
79Br, 81Br
Kararsız izotoplar
67Br, 68Br, 69Br, 70Br, 71Br, 72Br, 73Br, 74Br, 75Br, 76Br, 77Br, 78Br, 80Br, 82Br, 83Br, 84Br, 85Br, 86Br, 87Br, 88Br, 89Br, 90Br, 91Br, 92Br, 93Br, 94Br, 95Br, 96Br, 97Br