Kükürt

16
S
Grup
16
Periyot
3
Blok
p
Protonlar
Elektronlar
Nötronlar
16
16
16
Temel Özellikleri
Atom numarası
16
Atom ağırlığı
32,065
Kütle Numarası
32
Kategori
Diğer ametaller
Renk
Sarı
Radyoaktif
Hayir
Known to the ancients; referred to in Genesis as brimstone
Kristal yapısı
Yüzey merkezli ortorombik
Tarihi
By the 3rd century, the Chinese discovered that sulfur could be extracted from pyrite.

Indian alchemists wrote extensively about the use of sulfur in alchemical operations with mercury, from the eighth century AD onwards.

In 1777, Antoine Lavoisier helped convince the scientific community that sulfur was an element, not a compound.
Enerji seviyesi başına Elektronlar
2, 8, 6
Elektron dizilimi
[Ne] 3s2 3p4
S
Penicillin is a natural, sulfur-based antibiotic
Fiziksel Özellikleri
Faz
Katı
Yoğunluk
2,067 g/cm3
Ergime noktası
388,36 K | 115,21 °C | 239,38 °F
Kaynama noktası
717,8 K | 444,65 °C | 832,37 °F
Ergime ısısı
1,73 kJ/mol
Buharlaşma ısısı
9,8 kJ/mol
Isı kapasitesi
0,71 J/g·K
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,042%
Evrendeki bulunulabilirliği
0,05%
A
Resim kaynağı: Wikimedia Commons (Ben Mills)
A sample of sulfur
CAS Numarası
7704-34-9
PubChem CID Numarası
5362487
Atom Özellikleri
Atom yarıçapı
88 pm
Kovalent yarıçapı
105 pm
Elektronegatifliği
2,58 (Pauling ölçeği)
İyonlaşma enerjisi
10,36 eV
Atomik Hacim
15,5 cm3/mol
Isıl iletkenlik
0,00269 W/cm·K
Yükseltgenme seviyeleri
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Uygulamalar
Sulfur's main commercial use is as a reactant in the production of sulfuric acid.

Sulfur is a component of black gunpowder, and is used in the vulcanization of natural rubber and a fungicide.

It is used to make sulfite paper and other papers, to fumigate fumigant, and to bleach dried fruits.

It is also used extensively in making phosphatic fertilizers.
Elemental sulfur is considered to be of low toxicity
İzotoplar
Kararlı izotoplar
32S, 33S, 34S, 36S
Kararsız izotoplar
26S, 27S, 28S, 29S, 30S, 31S, 35S, 37S, 38S, 39S, 40S, 41S, 42S, 43S, 44S, 45S, 46S, 47S, 48S, 49S