Fosfor

15
P
Grup
15
Periyot
3
Blok
p
Protonlar
Elektronlar
Nötronlar
15
15
16
Temel Özellikleri
Atom numarası
15
Atom ağırlığı
30,973762
Kütle Numarası
31
Kategori
Diğer ametaller
Renk
Renksiz
Radyoaktif
Hayir
From the Greek phosphoros, light bearing; ancient name for the planet Venus when appearing before sunrise
Kristal yapısı
Basit triklinik
Tarihi
Hennig Brand discovered phosphorus in 1669, in Hamburg, Germany, preparing it from urine.

In 1769, Johan Gottlieb Gahn and Carl Wilhelm Scheele showed that calcium phosphate is found in bones, and they obtained elemental phosphorus from bone ash.

Antoine Lavoisier recognized phosphorus as an element in 1777.
Enerji seviyesi başına Elektronlar
2, 8, 5
Elektron dizilimi
[Ne] 3s2 3p3
P
Elemental phosphorus exists in two major forms - white phosphorus and red phosphorus
Fiziksel Özellikleri
Faz
Katı
Yoğunluk
1,82 g/cm3
Ergime noktası
317,25 K | 44,1 °C | 111,38 °F
Kaynama noktası
553 K | 279,85 °C | 535,73 °F
Ergime ısısı
0,64 kJ/mol
Buharlaşma ısısı
12,4 kJ/mol
Isı kapasitesi
0,769 J/g·K
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,099%
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0007%
Red
Resim kaynağı: Images-of-elements
Red phosphorus as powder
CAS Numarası
7723-14-0
PubChem CID Numarası
5462309
Atom Özellikleri
Atom yarıçapı
98 pm
Kovalent yarıçapı
107 pm
Elektronegatifliği
2,19 (Pauling ölçeği)
İyonlaşma enerjisi
10,4867 eV
Atomik Hacim
17,0 cm3/mol
Isıl iletkenlik
0,00235 W/cm·K
Yükseltgenme seviyeleri
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
Uygulamalar
Many fertilisers contain a high proportion of phosphorus and are manufactured from concentrated phosphoric acids.

Phosphorus is used in the manufacture of safety matches, pyrotechnics and incendiary shells.

Phosphorus is also used in steel manufacture and in the production of phosphor bronze.
White phosphorus is highly toxic while red phosphorus is considered non-toxic
İzotoplar
Kararlı izotoplar
31P
Kararsız izotoplar
24P, 25P, 26P, 27P, 28P, 29P, 30P, 32P, 33P, 34P, 35P, 36P, 37P, 38P, 39P, 40P, 41P, 42P, 43P, 44P, 45P, 46P