Helyum

2
He
Grup
18
Periyot
1
Blok
s
Protonlar
Elektronlar
Nötronlar
2
2
2
Temel Özellikleri
Atom numarası
2
Atom ağırlığı
4,002602
Kütle Numarası
4
Kategori
Soygaz
Renk
Renksiz
Radyoaktif
Hayir
From the Greek word helios, the sun
Kristal yapısı
Yüzey merkezli kübik
Tarihi
French astronomer Jules Janssen obtained the first evidence of helium during the solar eclipse of 1868.

Norman Lockyer and Edward Frankland suggested the name helium for the new element.

In 1895, Sir William Ramsay discovered helium in the uranium mineral cleveite.

It was independently discovered in cleveite by Per Teodor Cleve and Abraham Langlet.
Enerji seviyesi başına Elektronlar
2
Elektron dizilimi
1s2
He
Unlike any other element, helium will remain liquid down to absolute zero at normal pressures
Fiziksel Özellikleri
Faz
Gaz
Yoğunluk
0,0001785 g/cm3
Ergime noktası
0,95 K | -272,2 °C | -457,96 °F
Kaynama noktası
4,22 K | -268,93 °C | -452,07 °F
Ergime ısısı
0,02 kJ/mol
Buharlaşma ısısı
0,083 kJ/mol
Isı kapasitesi
5,193 J/g·K
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
5,5×10-7%
Evrendeki bulunulabilirliği
23%
Vial
Resim kaynağı: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure helium
CAS Numarası
7440-59-7
PubChem CID Numarası
23987
Atom Özellikleri
Atom yarıçapı
31 pm
Kovalent yarıçapı
28 pm
Elektronegatifliği
-
İyonlaşma enerjisi
24,5874 eV
Atomik Hacim
27,2 cm3/mol
Isıl iletkenlik
0,00152 W/cm·K
Yükseltgenme seviyeleri
0
Uygulamalar
Helium is used as a protective gas in growing silicon and germanium crystals, in titanium and zirconium production, and in gas chromatography.

Helium at low temperatures is used in cryogenics.

Helium is used for filling balloons and for pressurizing liquid fuel rockets.

Helium is used as a shielding gas in arc welding processes.
Helium is not known to be toxic
İzotoplar
Kararlı izotoplar
3He, 4He
Kararsız izotoplar
5He, 6He, 7He, 8He, 9He, 10He