Alüminyum

13
Al
Grup
13
Periyot
3
Blok
p
Protonlar
Elektronlar
Nötronlar
13
13
14
Temel Özellikleri
Atom numarası
13
Atom ağırlığı
26,9815386
Kütle Numarası
27
Kategori
Ara geçiş metalleri
Renk
Gümüşi
Radyoaktif
Hayir
From the Latin word alumen, alum
Kristal yapısı
Yüzey merkezli kübik
Tarihi
In 1761, Guyton de Morveau proposed the name alumine for the base in alum, and Antoine Lavoisier, in 1787, thought this to be the oxide of a still undiscovered metal.

Sir Humphry Davy identified the existence of a metal base of alum in 1808.

Hans Christian Ørsted was the first to isolate metallic aluminum in 1825 in impure form.

Friedrich Wöhler is generally credited with having isolated the metal in 1827.
Enerji seviyesi başına Elektronlar
2, 8, 3
Elektron dizilimi
[Ne] 3s2 3p1
Al
Aluminum does not stick to magnets under normal conditions
Fiziksel Özellikleri
Faz
Katı
Yoğunluk
2,698 g/cm3
Ergime noktası
933,47 K | 660,32 °C | 1220,58 °F
Kaynama noktası
2792,15 K | 2519 °C | 4566,2 °F
Ergime ısısı
10,7 kJ/mol
Buharlaşma ısısı
293 kJ/mol
Isı kapasitesi
0,897 J/g·K
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
8,1%
Evrendeki bulunulabilirliği
0,005%
Chunk
Resim kaynağı: Images-of-elements
Chunk of aluminum
CAS Numarası
7429-90-5
PubChem CID Numarası
5359268
Atom Özellikleri
Atom yarıçapı
143 pm
Kovalent yarıçapı
121 pm
Elektronegatifliği
1,61 (Pauling ölçeği)
İyonlaşma enerjisi
5,9858 eV
Atomik Hacim
9,98 cm3/mol
Isıl iletkenlik
2,37 W/cm·K
Yükseltgenme seviyeleri
1, 3
Uygulamalar
Aluminum is used in an extensive range of products from drinks cans to window frames and boats to aircraft.

It is used in electrical transmission lines.

It is also used for kitchen utensils, outside building decoration, and in thousands of industrial applications.

When alloyed with small amounts of copper, magnesium, silicon, manganese, or other elements impart a variety of useful properties.
Aluminum is not known to be toxic
İzotoplar
Kararlı izotoplar
27Al
Kararsız izotoplar
21Al, 22Al, 23Al, 24Al, 25Al, 26Al, 28Al, 29Al, 30Al, 31Al, 32Al, 33Al, 34Al, 35Al, 36Al, 37Al, 38Al, 39Al, 40Al, 41Al, 42Al