Lavrensiyum

103
Lr
Grup
yok
Periyot
7
Blok
d
Protonlar
Elektronlar
Nötronlar
103
103
159
Temel Özellikleri
Atom numarası
103
Atom ağırlığı
[262]
Kütle Numarası
262
Kategori
Aktinit
Renk
yok
Radyoaktif
Evet
Named after Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron
Kristal yapısı
yok
Tarihi
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
Enerji seviyesi başına Elektronlar
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Elektron dizilimi
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
Fiziksel Özellikleri
Faz
Katı
Yoğunluk
-
Ergime noktası
1900 K | 1626,85 °C | 2960,33 °F
Kaynama noktası
-
Ergime ısısı
yok
Buharlaşma ısısı
yok
Isı kapasitesi
-
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
yok
Evrendeki bulunulabilirliği
yok
Illustration
Resim kaynağı: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
CAS Numarası
22537-19-5
PubChem CID Numarası
yok
Atom Özellikleri
Atom yarıçapı
-
Kovalent yarıçapı
-
Elektronegatifliği
1,3 (Pauling ölçeği)
İyonlaşma enerjisi
4,9 eV
Atomik Hacim
-
Isıl iletkenlik
0,1 W/cm·K
Yükseltgenme seviyeleri
3
Uygulamalar
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrencium is harmful due to its radioactivity
İzotoplar
Kararlı izotoplar
-
Kararsız izotoplar
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr